Stichting Kanaries Welzijnsbevordering

De Stichting Kanaries Welzijnsbevordering stelt zich ten doel het welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving te bevorderen. In zijn huidige vorm gebeurt dit door onderwijs te bieden aan kinderen in het algemeen en aan kinderen met een extra zorgvraag in het bijzonder. In de stichting is er sinds 1979 ervaring in het geven van onderwijs aan peuters en kleuters. Sinds 2011 wordt er les en ambulante zorg gegeven aan kinderen met een extra zorgvraag, zoals kinderen met autisme. In de praktijk bleek er behoefte aan een school voor deze kinderen. Een school waarin niet alleen les wordt gegeven, maar er aandacht is voor alle aspecten die te maken hebben met de begeleiding van deze kinderen. Sinds 2015 is deze school gerealiseerd.