Natuur en milieu

Het doel van het centrum voor natuur- en milieueducatie is om leerlingen programma ’s over natuur en milieu te bieden.

Het natuur- en milieueducatiecentrum is gevestigd in de landelijke omgeving van Tawajariepolder in Wanica. Er zijn verschillende thematuinen. Het is een plek waar de leerlingen in het klein de verschillende facetten van het milieu kunnen onderzoeken. Zij leren over verschillende landbouwtechnieken, krijgen inzicht wat een verantwoorde manier van voedsel verbouwen is en er is ruimte om te experimenteren. De kinderen leren dieren te verzorgen. Inzichtelijk wordt gemaakt hoe verantwoord om te gaan met water en onze natuurlijke hulpbronnen. Binnen de stichting is er veel ervaring om lessen te verzorgen voor leerlingen van 3 tot met 12 jaar.

Kinderen leren hier: Suriname is mooi en Suriname blijft mooi en ik help daaraan mee!