Onderwijs

In het uitvouwmenu vindt u de volgende hoofdstukken:

School: visie, missie, doel

Leerschool: doel en werkwijze van de leerschool

Buitenschoolse opvang: voor- en naschoolse opvang en de vakantieschool

Voorlichting, kennisuitwisseling en stageplek: kenniscentrum voor volwassenen