Het koor

Kanarie Kinderkoor jaren tachtig

In school werd in het begin al veel gezongen. Als er geen liedjes bestonden over belangrijke onderwerpen voor Suriname, scheef Carmelita Malone ofwel Juf Castelen ze zelf.

Aangezien de liedjes over en voor Suriname alleen in de Kanariesschool te horen waren richtten juf Castelen, oom Etty en Maureen Malone het Kanariekoor op en daarmee ontstond de mogelijkheid om veel meer Surinaamse kinderen (en volwassenen) te bereiken met de positieve boodschap over het nieuwe land waarin iedereen een steentje moest bijdragen om het tot ontwikkeling te brengen. Zo enthousiast en succesvol waren de zangers en koorleiding dat ze tot over de landsgrenzen optredens verzorgden.

Kanarie Kinderkoor tegenwoordig

Zang is sinds het bestaan van de school een belangrijk didactisch middel gebleven en geeft de kinderen veel plezier. Er wordt dus nog steeds veel in school gezongen. Als leerlingen de school verlaten om naar de basisschool te gaan, is daarmee de liefde voor het zingen meestal niet verdwenen. In 2019 heeft Mario Castelen het koor nieuw leven ingeblazen. Nu wordt er op zaterdagmiddag gerepeteerd onder leiding van Mario Castelen en mevrouw Maureen Malone. In het koor zingen kinderen tussen zeven en twaalf jaar.