De Stichting

De Stichting Kanaries Welzijnsbevordering stelt zich ten doel het welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving te bevorderen. In zijn huidige vorm gebeurt dit door onderwijs te bieden aan kinderen met en zonder zorgvraag. In de stichting is er sinds 1979 ervaring in het geven van onderwijs aan peuters en kleuters. Sinds 2011 wordt er ook les en ambulante zorg gegeven aan kinderen met een extra zorgvraag, zoals kinderen met autisme. Tevens startte toen de praktijk voor remedial teaching. De leerschool voor leerlingen vanaf 6 jaar met een extra zorgvraag begon in 2015. Twee jaar later verhuisde deze leerschool naar Tawajariepolder. Daar is ook het centrum voor natuur- en milieueducatie gevestigd.

Onderwijs en begeleiding

Inclusief en ervaringsgericht. De Stichting Kanaries Welzijnsbevordering geeft les aan zowel kinderen met als zonder een extra zorgvraag. Het onderwijsprogramma sluit aan bij dat van de reguliere scholen. Het programma is ingebed in activiteiten waarbij hoofd, hart en handen worden aangesproken. We vinden beweging en praktische en kunstzinnige verwerking belangrijk. Er is ruimte voor therapie, zoals remedial teaching, logopedie, psychomotorische en kunstzinnige therapie.

De Stichting Kanaries Welzijnsbevordering wordt geleid door Mario Castelen en Eric Beumer. Beiden zijn geschoolde leerkrachten met ruime ervaring in lesgeven aan en werken met kinderen met een extra zorgvraag. Beiden hebben zich naast de pedagogische academie voor basisonderwijs gespecialiseerd in orthopedagogiek, orthodidactiek en heilpedagogiek.

Ze hebben beiden ervaring in het direct begeleiden van kinderen met en zonder een zorgvraag, maar ook in het begeleiden van volwassenen die met deze kinderen leven en werken. Mario Castelen is de zoon van de oprichters van de Kanariesschool voor peuters en kleuters, mevrouw C. Castelen-Malone en meneer E. Castelen. Mario Castelen is sinds 2011 werkzaam in de school en sinds 2012 directeur. Eric Beumer werkt sinds 2015 voor de stichting. Hij leidt o.a. de leerschool voor speciaal onderwijs en is tevens directeur van de stichting.