Vrienden

In  Nederland is een vriendenstichting t.b.v. de Stichting Kanaries Welzijnsbevordering opgericht.

Vrienden Stichting Kanaries Welzijnsbevordering heeft tot doel het werven van vrienden en donateurs of sponsoren ten behoeve van de Stichting Kanaries Welzijnsbevordering te Suriname.

Gegevens

  • RSIN: 857095420
  • banknummer is NL10ASNB8813600917

Onbezoldigde bestuursleden:

De heer P.L. Kocken, voorzitter

De heer A.J. Anker, secretaris

  • contact: Dhr. P.L. Kocken, vriendenvandekanaries@outlook.com

De vriendenstichting is in 2016 opgericht en volgt het beleidsplan en activiteitenverslag van Stichting Kanaries Welzijnsbevordering.

Momenteel is de vriendenstichting in afwachting van inkomsten.