Zorg

Remedial teaching en ambulante hulp

 In 1979 is de Kanariesschool opgericht met als doel Early childhood development te bevorderen en daarmee het verhogen van ontwikkelingskansen van het jonge kind. Dit doel werd in het lange bestaan van de school nooit los gelaten.

Leerlingen worden verwezen door de onderwijsinspectie, het Medisch Opvoedkundig Bureau(MOB) of andere instanties, hulpverleners en scholen. Ouders zoeken zelf direct contact.

 

Remedial teaching

Leerlingen die problemen hebben op het gebied van leren of gedrag kunnen binnen de stichting begeleid en ondersteund worden. Te denken valt aan dyslexie, dyscalculie, andere leerproblemen, schrijven, concentratieproblemen, gedragsproblemen, werkhoudingsproblemen. Remedial teaching is sinds 2011 deel van het aanbod.

Ambulante zorg

Scholen kunnen als ze vastlopen met de aanpak van een leerling voor hulp bij de stichting terecht.  Die hulp kan heel verschillend zijn. Een enkele keer is een gesprek voldoende, een andere keer wordt de situatie in de klas bekeken en volgt er een iets langer traject. Zo ’n traject kan samen met school uitgezet worden. De hulp kan er dan uit bestaan dat alle betrokkenen bij elkaar komen, waarbij ieders rol en taken belicht worden en verder naar de toekomst uitgezet.

Het is mogelijk dat ouders een begeleidingstraject volgen. Soms wordt een leerling thuis begeleid.