Voorlichting, kennisuitwisseling en stageplek

In de stichting vindt uitwisseling van kennis tussen volwassenen over het welzijn van kinderen plaats op allerlei manieren en niveau ‘s.

De stichting, ook een plek voor volwassenen

De stichting staat midden in de Surinaamse maatschappij. Er zijn formele en informele contacten met verschillende ministeries, inspectie en allerlei instanties en hulpverleners die kinderen als doelgroep hebben. Deze contacten worden als waardevol beschouwd en onderhouden. De stichting vormt een denktank en een klankbord voor allerlei mensen in de praktijk. Als er voorlichting of een gastles gegeven moet worden, weet men ons te vinden.

Opleiding en stageplek

Leerkrachten en assistenten in de Kanariesschool worden gestimuleerd en ondersteund om opleidingen te doen. Werknemers worden op de werkvloer opgeleid. Maar scholing vindt ook individueel of tijdens daarvoor bestemde bijeenkomsten plaats buiten de werkvloer.

Vanuit verschillende opleidingen uit Suriname en Nederland biedt de stichting jaarlijks aan gemiddeld vier stagiaires een plek. Wij vinden het belangrijk dat stagiaires hun leerdoelen goed formuleren en die tijdens hun stage centraal stellen. De stichting hecht veel belang aan eigen verantwoordelijkheid voor het werken aan leerdoelen, maar biedt tevens begeleiding en ondersteunt theoretisch en praktisch.