Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Het onderwijsprogramma aan de Loefbeeklaan vindt plaats vanaf 8.00 uur. Leerlingen worden vanaf 6.45 uur opgevangen. Ook leerlingen van andere scholen worden opgevangen en later (met door de ouders georganiseerd vervoer) naar hun eigen school gebracht.

Naschoolse opvang

Sinds 2013 biedt de stichting naschoolse opvang aan leerlingen (tussen twee en twaalf jaar) van binnen en buiten de Kanariesschool met een pedagogisch programma waarbij samenwerken en samenspelen centraal staan.

Vakantieschool

De vakantieschool vindt plaats in de eerste vier weken van de grote vakantie. De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden op een leerrijke, maar ontspannen manier bezig te zijn met bijvoorbeeld kunst, sport, spel of natuur.