Leerschool

De visie van de stichting op mensen is dat zij zich willen ontwikkelen en dat daarvoor de omstandigheden zo optimaal mogelijk moeten zijn. Kinderen ontwikkelen zich naar hun leeftijdsfase maar door allerlei verschillende omstandigheden kan die ontwikkeling verstoord zijn. De volwassenen die met deze kinderen werken moeten hen stimuleren om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Daarom moeten ze kennis hebben van de ontwikkelingsfasen maar ook hoe met individuele ontwikkelingsvragen om te gaan.

Speciaal onderwijs

Vanaf zes jaar kunnen leerlingen speciaal basisonderwijs volgen aan de leerschool. Deze afdeling is in Tawajariepolder gevestigd. De leerlingen krijgen in een landelijke omgeving les. Het programma volgt wat thema ’s betreft de leeftijdsfasen van de leerlingen en in die zin het reguliere Surinaamse onderwijs. Echter hoe de inhoud wordt gebracht is afhankelijk van het individuele ontwikkelingsniveau van het kind. Hier wordt net als in de peuter- en kleuterschool veel bewogen en gezongen en wordt creativiteit gestimuleerd. De Kanariesschool vindt dat kinderen niet alleen cognitief, maar ook praktisch, kunstzinnig en sociaal moet worden aangesproken.

Extra zorg

Het uitgangspunt is echter dat het kind niet wordt vereenzelvigd met diens ontwikkelingsprobleem. Maar door extra aandacht en zorg leert het er wel mee om te gaan. Door een stevige basis te bieden in een veilige omgeving wordt de kans op een volwaardige plaats in de maatschappij vergroot. In school zelf, tijdens lesuren, worden therapieën geboden, zoals logopedie, dyscalculie- en dyslexiebegeleiding, sociale vaardigheids-training en psychomotorische remedial teaching. 

Bij dyscalculie- en dyslexiebegeleiding worden respectievelijk problemen bij het rekenen en lezen en spellen aangepakt.  Psychomotorische remedial teaching laat kinderen door middel van spel en bewegingsactiviteiten hun motorische, cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden vergroten.

Logopedie als onderdeel van het schoolprogramma

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Er is een samenwerkingsverband met een bureau voor logopedie. Dit bureau stelt diagnoses en geeft wekelijks therapie aan leerlingen van de Kanariesschool die dat nodig hebben. Doordat deze logopedie binnen lestijden plaats vindt en er nauw overleg is, is de therapie geïntegreerd en is extra oefening tijdens schooluren mogelijk.

Een natuurlijke omgeving

De school maakt gebruik van de unieke ligging in een natuurlijke omgeving. Deze is onderdeel van de lessen. De kinderen leren door de verzorging van hun terrein, de planten en de dieren, verantwoordelijkheid voor hun omgeving te nemen. Ze volgen de ontwikkeling van planten en dieren, die er leven.

Vervoer

De leerlingen die les krijgen in Tawajariepolder komen deels uit Paramaribo. Sinds ze in Tawajariepolder les krijgen biedt de stichting de mogelijkheid van vervoer van en naar Paramaribo.